KONTAKTPERSONER

 

Ordförande Peter MårtenssonMob. 073-064 50 82Email: martensson79@hotmail.com
Kassör Yngve LarssonTel. 0278-431 64 .........Mob. 070-685 06 36Email: yngve@spia.se
Sekr. Gunnar LöfstedtTel. 0278-471 07 .........Mob. 070-669 93 95Email: lofstedtgunnar@gmail.com
Undersviks Fiskevårdsförening Email: undersvik_fvf@yahoo.se

Årsmötesprotokoll för Undersviks Fvf 2016

STARTSIDAN