GPS

BERGTJÄRN

" Lat: N 61º 36' 54.67"
" Long: E 16º 15' 55.83"
" X= 6833503
" Y= 1524430

GPS

ABBORRTJÄRN

" Lat: N 61º 36' 44.44"
" Long: E 16º 23' 43.79"
" X= 6833242
" Y= 1531330

GPS

ÅLTJÄRN

" Lat: N 61º 36' 58.36"
" Long: E 16º 23' 57.71"
" X= 6833674
" Y= 1531531

 

 

 

 

 

 

 

Besök våra populära put-and-take-vatten Abborrtjärn-Åltjärn-Bergtjärn.
Bilväg fram, vindskydd, eldplatser, kontinuerlig utsättning av öring och regnbåge.
Simeån med riklig tillgång av öring, två fisketrappor.
Övriga vattensystem med god tillgång av gädda och abborre.


 

 

 

 

 

 

STARTSIDAN